Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna är ett bokverk som ges ut av ArtDatabanken SLU på uppdrag av regeringen.
    Tanken med detta bokverk är att beskriva Sveriges växter och djur.
    Jag har medverkat som bild-redaktör, illustratör, och med foto/retusch
www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2021. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Illustrationer
   
  
Nedan några illustrationer som jag gjort till mig själv - några övningar.

kan man kanske säga, görs för att visa hur något ser ut, till skillnad från mina teckningar som mer visar hur något kan se ut. Hur som helst, illustrationer kan vara mycket vackra vilket jag hoppas framgår av mina olika arbeten på denna sida.
SLU är Sveriges lantbuksuniversitet. ADb är ArtDatabanken, en avdelning inom SLU.
   

Flora- och faunavårdskonferensen
är i ADb:s regi natur- och miljösveriges stora åriga konferens för att belysa olika aktuella ämnen. 2015 var Rödlistan i fokus.
     Till den scenen gjorde jag 4 st. rollups med arter som (tyvärr) finns med i rödlistan 2015.   
ArtDatabanken SLU, tidning
ArtDatabanken SLU, konferens 2015
Nationalnyckeln (NN) och annat för SLU.