www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Här visar jag några av mina illustrationer för Nationalnyckeln

Svärmaren (nattfjäril) och blomflugorna är ritade i datorn, sporkapseln och palmmossan är fotograferade. Bilderna i våra böcker tillhör förmodligen de bästa i världen.

Två akvareller fick följa med...

NATIONALNYCKELN ges ut av ArtDatabanken, SLU.
Mer om bokverket, se länk: http://www.nationalnyckeln.se

Nedan finns en länk till en artikel från den vetenskapliga tidningen Scince om vårt bokprojekt. ("Lake Malvern", som det står om i artikeln, ska vara Mälaren.)
Länk här (pdf): Science."Rhingia campestris"


"Pocota personata"


"Nycteola revayana"
Nedan kan man se detaljerna.
Mycket arbete med att teckna alla "fjädrar"!
Här har jag fotat en sporkapsel till en bladmossa. Det krävs en mägnd foton som sedan moteras ihop till en som är skarp.


Så här vacker är palmmossan med sina frilagda "rötter" (mossor har inte rötter, utan rhizoider).

 
Ovan en ejder och en ryl. Två exempel på en lite "friare" typ
av illustrationer åt ArtDatabanken. Dessa är akvareller.
   
            
NATIONALNYCKELN TILL SVERIGES FLORA OCH FAUNA