www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.

Kungsfågeln - en dåldis!


Ejder


Mosippa


Rosenticka


Flora- och Faunavårdkonferens, 2015. Scenen med bilderna ovan.