www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Kan ju här nämna att under tiden jag gick på Konstfack studerade jag kinesisk kalligrafi för Dr. Tien Lung på Östasiatiska museet i Stockholm.


Haiku

   


Vår (dikten trycks sedan på denna akvarells högra sida.)


Sommar
Höst
Vinter
Snö