www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
"Gråsugga, Oniscus Asellus"
ritad i datorn