KLICKA på bilderna!

 www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2021. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
Alla mina målningar är gjorda med akvarellfärg (utom ibland) och de flesta handlar om naturen, minnet av en skog... eller händelser i naturen – erosion, eld, hav... T ex tiden före ett berg som inte längre finns. För att beskriva detta har jag sedan länge lämnat det traditionella akvarellmåleriet och använder nu allt jag kan komma på som gagnar idén.