"Mikrob I" 75 x 105 cm.
Akvarell, blandteknik.
  
 www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.