Detalj, från sidan.

"Havet under det gamla berget", 56 x 76 cm.
Akvarell i två lager.
 www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.