www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
En saga i 3d. Främmande livsformer tar över. Vilka? Varför?
Här behövs röd-gröna 3d-glasögon. Men bilden är spännande (vacker?) även utan 3-glasögon.