( – And LIFE returns!)
 www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
 
Excursion: une planète VIII VIII – Euphrasia salisburgensis subsp. schoenicola.