www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2018. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.
 
Excursion: une planète VI/VIII
(War, starvation, diseases…)