Post Antropocen: Den siste som väntade.
 www.torbjornostman.se    Copyright © Torbjörn Östman 2021. Alla bilder är skyddade enligt lagen om upphovsrätt.